Hoof/Principal


Adjunkhoof/Vice Principal


Adjunkhoof/Vice Principal  


DPO (Grondslagfase / Foundation phase)


Gr. 3M


Liggaamlike Opvoeding / Physical Education


Ontvangs / Reception


Finansies / Finance


Snoepie / Tuckshop


Maatskaplike Werker / Social Worker


Kohin worker / Youth Coach