Boodskap van die Hoof

Ons skool, Laerskool Meyerspark Primary, is ‘n pragtige skool met ‘n ryk tradisie. By ons kindervriendelike skool werk toegewyde onderwysers saam met ouers en kinders om lewensideale en drome te verwesenlik.

Sewe jaar op laerskool gaan soos ‘n oogwink verby en vandag se graad eens sal dan toegerus wees om na ‘n hoërskool van hul keuse te gaan.

Op akademiese gebied word vaardighede en kennis opgebou. Alles begin met die skep van ‘n liefde vir reken, lees en skryf. Die wonderwêreld van boeke, tydskrifte en rekenaars word so ontsluit.

Die blootstelling aan ‘n verskeidenheid sportsoorte met die gepaardgaande vreugde van spangees, die saam wen en saam verloor, is opbouend en verrykend vir elke kind se ontwikkeling.

Die ontdekking van ‘n nuwe ervaringswêreld wat kulturele aktiwiteite ons bied, is vormend van aard. Saamsing en dans op die maat van musiek tydens revue oefening en optredes, of om jou sê te kan sê tydens die redenaarsaand, of om deel te wees van die skoolkoor wat jou die selfvertroue gee om voor ander op te tree, bou karakter.

‘n Waardestelsel waarbinne elke kind veilig en geborge kan voel, word uitgeleef om die vormingswerk, wat u alreeds by die huis begin, te volvoer. Elke kind is uniek en hier word ‘n plek vir elke kind geskep.

Ons hele skool weet dat ons net op God kan vertrou om ons te seën in alles wat ons doen. Ons glo dat ons tot alles in staat is deur Christus wat vir ons krag gee.

Mag elkeen wat ons skool besoek ervaar dat Laerskool Meyerspark Primary dié skool is, wat sy talente sal neem en ontwikkel.

 

 

Message from the Principal

 

Laerskool Meyerspark Primary is a beautiful school with a rich tradition. Our school is child friendly with dedicated teachers. Together as a team (parents, children, teachers) we meet goals and the dreams which are set.

The seven years that a child spends at primary school flies by in the twinkling of an eye. Our aim is to equip every child with the skills and knowledge they will need to go to a high school of their choice.

We teach them to love reading, writing and mathematics. The wonderful world of books, magazines and computers opens up to them.

The introduction to a variety of sport helps them to experience the joy of team spirit. The thrill of winning and the pain of losing will also be experienced.

As soon as we open up the world of cultural activities they can’t get enough of it. Whether they sing in the choir or dance in the revue or speak their mind at the speech festival, they feel that they have achieved an important goal in life.

An important part of our school is the value system that we have adopted. The children feel safe in this Christian based value system. We as a school know that we must trust in the Lord. All the blessings that we experience come from Him. It is important to teach our children that everything is possible through Him that gives us the power to do it.

May everyone that visits Laerskool Meyerspark Primary experience the warmth and friendliness of our school