DIE VOLGENDE KULTUURAKTIWITEITE WORD BY ONS SKOOL AANGEBIED:

Koor

Revue

Olimpiades

V.C.S.V

Kunsklub

Redenaars

Brei - en hiekel klub

WE OFFER THE FOLLOWING CULTURAL ACTIVITIES AT OUR SCHOOL:

Choir

Revue

Olympiades

UCSA

Art club

Public speaking

Knitting and crochet club